Styrelsemöte 2017-06-13

 1. Mötet öppnas 17:03
 2. Val av mötesfunktionärer
  2.1 Ordförande
  Leffe väljs till mötesordförande.
  2.2 Sekreterare
  Foxears väljs till mötessekreterare.
  2.3 Justerare
  Shetani väljs till justerare.
 3. Adjungerande
  Leffe, Foxears och Shetani närvarande.
  Inga att adjungera in.
 4. Godkännande av dagordning
  Punkt 9 Medlemsenkät och 10 Sammarbete med Svenska Hogwarts stryks.
 5. Skatteverket & protokoll
  Protokollet väntar fortfarande på en av justerarna. Leffe ska påminna på justeraren.
 6. Reklamblad och logga
  Leffe har inte hunnit prata med Arden. Leffe kollar på förslag själv för logga.
  Foxears har pratat med Elyon som återkommer till helgen.
 7. Arrangörstexten
  Liz är inte närvarande. Punkten bordläggs.
 8. SHiRL2017
  Styrelsen är ansvariga för SHiRL.
  Foxears fixar ett googleform. Resten av styrelsen korrekturläser formuläret ikväll. Formuläret postas ikväll. En påminnelse går ut senare i veckan. Deadline 18/6 för att svara. Stugorna bokas i nästa vecka.
  Förslag på datum: 17-20, 24-27, 31-3
 9. Arbetsdokumentet
  Arbetsdokumentet har ännu inte uppdaterats. Leffe hör med Liz.
 10. Verksamhetsplan
  Verksamhetsplanen gås igenom. Inget mer att ta upp detta möte.
 11. Övriga frågor
  Foxears ber alla fylla i sina kontaktuppgifter i kontaktuppgiftsdokumentet.
 12. Nästa möte
  SHiRL-möte onsdag 21 juni kl 14:00
  Nästa officiella möte hålls efter SHiRL.
 13. Mötet avslutas 19:49