Styrelsemöte 2017-03-16

 1. Mötet öppnas 18:04
 2. Val av mötesfunktionärer
  2.1 Val av mötesordförande

  Kotte väljs till mötesordförande.
  2.2 Val av mötessekreterare
  Foxears väljs till mötesjusterare.
  2.3 Val av justerare
  Vargen väljs till justerare.
 3. Närvaro
  Kotte, Foxears, Vargen
 4. Adjungerade
  Inga adjungeringar.
 5. Godkännande av Dagordning
  Dagordningen godkänns.
 6. Årsmöte 2017
  6.1 Likabehandlingsplan
  Styrelsen ändrade ”arbetsgivare” till ”styrelse” på ett ställe, samt la till sidhuvud och sidnummer i handlingsplanen.
  Styrelsen godkänner Likabehandlingsplanen och Handlingsplanen.
  6.2 Revisorn
  Styrelsen uppdrar Vargen att skicka dokument till revisorn.
  6.3 Valberedningen
  Styrelsen uppdrar Kotte att ta höra med valberedningen hur det går.
  6.4 Ekonomisk berättelse
  Styrelsen noterar att den ekonomiska berättelsen inte är färdig och att den måste klubbas som PC-beslut innan årsmötet.
  6.5 Verksamhetsberättelse
  Styrelsen godkänner verksamhetsberättelsen.
  6.6 Budget
  Styrelsen ändrar ”[insert rätt summa här]” till ”drygt 11.000:-” efter snabb uträkning. Denna siffra bör dubbelkollas av Leffe.
  Styrelsen godkänner budgeten med ändringar.
  6.7 Verksamhetsplan
  Styrelsen godkänner verksamhetsplanen.
 7. SHiRL2017
  Styrelsen uppmanar nästa års styrelse att gå ut med tid och plats så snart som möjligt.
 8. Övriga Frågor
  Inga övriga frågor.
 9. Nästa möte
  Nästa mötet är årsmötet, inga fler styrelsemöten med aktuell styrelse.
 10. Mötet avslutas 18:51