Styrelsemöte 2016-09-27

 1. Mötets öppnande 18:08
 2. Val av mötesfunktionärer
  2.1 Val av mötesordförande

  Leffe väljs till mötesordförande.
  2.2 Val av mötessekreterare
  Foxears väljs till mötessekreterare.
  2.3 Val av justerare
  Kotte väljs till justerare.
  2.4 Val av demokratiobservatör
  Ingen demokratiobservatör väljs.
 3. Närvaro
  Leffe, Foxears, Kotte
 4. Adjungerande
  Ingen som behöver adjungeras är på mötet.
 5. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkänns med följande ändringar:
  Punkt 6 Likabehandlingsplan läggs till.
 6. Likabehandlingsplan
  Emmis har meddelat Leffe att hon ska avgå från styrelsen.
  Styrelsen beslutar att hela styrelsen läser likabehandlingsplanen, samt att under nästa möte ta upp hur den ska arbetas vidare med.
 7. Firmateckning
  Styrelsen noterar att firmateckning inte blivit gjord då Vargen varit sjuk.
  Styrelsen bordlägger frågan.
 8. SHiRL2016 & Filmträff
  Styrelsen beslutar att ha filmkväll den 25:e november, preliminärt i Stockholm.
  Styrelsen beslutar att posta information senast den 2:a oktober.
  Styrelsen beslutar att ha deadline folk att svara den 16:e oktober.
  Styrelsen uppdrar Kotte att skriva och posta meddelandet.
 9. 10-årstävling
  Styrelsen noterar att nästa omgång av tävlingen ska postas till helgen.
  Styrelsen uppdrar hela styrelsen att själva göra några uppdrag som kan postas på Twitter som pepp.
  Styrelsen beslutar att ha alla får välja ett elevhem som de dessutom samlar poäng till.
 10. Räkningar/Domäner
  Leffe meddelar att hon har lagt in en betalning till webbhotellet.
  Styrelsen noterar att ingen räkning har inkommit från domänen (Loopia).
  Styrelsen uppdrar Foxears att maila Loopia.
 11. Verksamhetsplan
  Styrelsen går igenom verksamhetsplanen och går vidare med det.
  Styrelsen vill förutom att höra om samarbete med Uppsala Slugclub också höra med Liute Magiskt.
  Styrelsen bordlägger frågan om bidrag till nästa möte.
 12. Byte av kommunikationskanal & Google-Drive
  Foxears delar sin RSFK-mapp med resten av styrelsen.
  Styrelsen beslutar att testa Discord under nästa möte.
 13. Övriga frågor
  Inga övriga frågor.
 14. Nästa möte
  Nästa möte blir den 17/10 klockan 18-20.
 15. Mötet avslutas 19:26