Styrelsemöte 2016-08-28

 1. Mötets öppnande 14:28
 2. Val av mötesfunktionärer
  1. Val av mötesordförande
   Styrelsen väljer Leffe till mötesordförande.
  2. Val av mötessekreterare
   Styrelsen väljer Foxears till mötessekreterare.
  3. Val av justerare
   Styrelsen väljer Kotte till justerare.
 3. Närvaro
  Leffe, Kotte och Foxears.
 4. Adjungerande
  Inga närvarande som behöver adjungeras.
 5. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkänns med följande ändringar:
  Punkt 2.4 Val av demokratiobservatör stryks.
 6. Firmateckning
  Styrelsen noterar att alla papper har kommit fram till Vargen.
  Styrelsen beslutar att Leffe och Vargen ska ha ett möte för att gå vidare med detta.
 7. SHiRL2016
  Styrelsen beslutar att alla kikar runt på lokal för att antingen hålla ett SHiRL under novemberlovet, eller till nästa sommar.
 8. 10-årstävling
  Styrelsen beslutar att tävlingen går ut på uppdrag som ska fotograferas. Dessa uppdrag ska publiceras den 1:a varje månad i tre månader (september, oktober, november). Sluttid för för tävlingen är sista november 24:00 och vinnarna presenteras under december. Bidragen skickas in till kvastskafts mail, och publiceras i en google-drive-mapp, samt på sociala media.
  Styrelsen beslutar att Leffe skapar ett dokument där alla hjälps åt att hitta på uppdrag.
  Styrelsen beslutar att Foxears fixar med twitterkonto åt kvastskaft.
  Styrelsen beslutar att Leffe och Foxears kollar upp och köper in priser i slutet av september.
 9. Räkningar/Domäner
  Styrelsen beslutar att Leffe pratar med Traxy om vilka räkningar som finns och när de ska betalas.
 10. Verksamhetsplan
  Styrelsen beslutar att uppmuntra till flyersutdelning i samband med filmpremiären i november.
  Styrelsen beslutar att Leffe och Foxears kollar upp vad det skulle kosta att trycka upp flyers på ett riktigt tryckeri.
  Styrelsen beslutar att Leffe ska peta på Rilex angående skapande av föreningslogga.
  Styrelsen noterar ett tidigare beslut om att likabehandlingsplanen ska tas upp som en egen punkt på nästa möte.
  Styrelsen beslutar att på nästa möte ta upp en diskussion om eventuellt samarbete med Uppsala Slug Club.
  Styrelsen beslutar att på nästa möte ta upp alternativa bidrag.
 11. Övriga frågor
  Det föreslås att om SHiRL2016 inte blir av så kan styrelsen anordna en gemensam filmpremiär i Stockholm och eventuellt lägga ut för delar av biobiljettkostnaden för de som vill komma.
  Styrelsen beslutar att ta upp detta igen på nästa möte.
 12. Nästa möte
  Styrelsen beslutar att Leffe lägger upp en doodle för nästa möte som ska hållas under andra halvan av september.
 13. Mötets avslutande 15:29