Styrelsemöte 2016-04-17

 1. Mötets öppnas 18:06
 2. Dagordningens godkännande
  Styrelsen godkänner dagordningen.
 3. Val av mötesordförande
  Styrelsen väljer Ailue som mötesordförande.
 4. Val av mötessekreterare
  Styrelsen väljer Foxears som mötessektreterare.
 5. Val av justerare
  Styrelsen väljer Emmis och Kotte som justerare.
 6. Adjungerande
  Inga behöver adjungeras.
 7. Styrelsens arbetsdokument
  Styrelsen beslutar att uppdra alla i styrelsen att gå igenom dokumentet och lägga in kommentarer på ändringar och förlag.
  Styrelsen uppdrar Ailue att göra en doodle för att kunna besluta om kontinuerliga möten.
 8. Likabehandlingsplan
  Styrelsen beslutar att Ailue kontaktar sverok om deras likabehandlingsplaner.
  Styrelsen beslutar att alla i styrelsen gör de punkter i dokumentet som det står ”alla” på.
 9. Extrainsatt årsmöte med anledning av att styrelsen ej har en kassör
  Styrelsen uppdrar valberedningen att leta efter en kassör.
  Styrelsen uppdrar Kotte att kontakta valberedningen.
  Styrelsen uppdrar Ailue att skicka en doodle för datum på extrainsatt årsmöte innan 10 juni.
 10. Ekonomi/Kassör/budget/bankkonto
  Kommande utgifter: Hemsidekostnader och SHiRL
 11. Uppdatering av hemsidan
  Foxears berättar om vad som ändrats på hemsidan.
 12. Uppdatering av stadgarna på hemisdan
  Styrelsen uppdrar Foxears uppdaterar stadgarna på hemsidan.
 13. Genomgång av verksamhetsplan, tidsupplägg
  Styrelsen beslutar att Ailue och Foxears tolkar verksamhetsplanen till nästa möte.
 14. Övriga frågor
  14.1 Nästa möte
  Styrelsen beslutar att möten ska hållas en gång i månaden.
  Styrelsen beslutar att nästa möte ska hållas 15/5, 18:00-20:00.
  14.2 Demokratiobservatör
  Styrelsen beslutar att eftersom styrelsen är liten (4 personer) så behövs ingen demokratiobservatör. Om någon känner att det behövs en demokratiobservatör ska punkten tas upp igen.
  Styrelsen beslutar att ta upp punkten igen om styrelsen blir större under extrainsatt årsmöte.
 15. Mötet avslutas 18:57