Styrelsemöte 2016-01-30

 1. Mötet öppnas
 2. Dagordningens godkännande
  Dagordningen godkänns

 3. Val av mötesordförande
  Rebecca väljs till mötesordförande.

 4. Val av mötessekreterare
  Ailue väljs till mötessekreterare.

 5. Val av justerare
  Kotte och Kyashi väljs till justerare.

 6. Adjungerande
  Endast styrelsemedlemmar närvarande.
 7. SHiRL 2016
  7.1 Arrangörsgrupp
  – De ansökningar som kommit in kring att arrangera SHiRL 2016 finns i KVASTSKAFT-kontots inkorg (forum2).
  – Styrelsen beslutar att utse en grupp som får utse arrangörsgruppen för SHiRL2016. Kotte, Leffe och TraXy utses till att ingå i gruppen. De sätter sin egen deadline och försöker att bli klara så snabbt som möjligt.
  – Styrelsen beslutar att datumet för att ansöka till en plats i arrangörsgruppen för SHiRL2016 förlängs till och med den 7/2 2016.
  7.2 Survey/omröstning/liknande
  – Styrelsen beslutar att lämna över ansvaret för någon form av undersökning angående hur många som vill komma på SHiRL2016 till arrangörsgruppen.
  – Kvastskaft fyller 10 år, vilket SHiRL2016 ev kan uppmärksamma.
  7.3 Lokal
  – Alla uppmuntras att hålla ögonen öppna efter lokal till SHiRL2016.

 8. Likabehandlingsplan
  Styrelsen noterar att likabehandlingsplanen inte är skriven.

 9. Årsmöte
  9.1 Deadlines
  Följande dokument måste vara klara till årsmötet:
  – Utskick till medlemmar med information kring motioner samt kandidering till styrelsen (Ailue)
  – Dagordning som skickas ut i kallelsen (Rebecca)
  – Verksamhetsberättelse (Leffe, Rebecca)
  – Ekonomisk berättelse (Leffe)
  – Ekonomisk berättelse för 2014 (Leffe)
  – Revisionsberättelse (Beryll)
  – Revisionsberättelse för 2014 (Beryll)
  – Verksamhetsplan (Kotte, Kyashi)
  – Propositioner (stagdeändringarna)
  – Skriva en guide till föreningen så att nya personer som dyker upp snabbt kan få lite information (Rebecca och Ailue)
  – Skriva en Styrelse-guide för att underlätta vid styrelseskifte.(var och en skriver om sin post)
  – Uppdatera hemsidan med både ny och gammal information efter ”hemsidekraschen”. (TraXy och Leffe)
  DEADLINE: Nästa styrelsemöte (februari)
  – Budget: Styrelsen rekommenderar att styrelsen för 2016 får i uppdrag att förvalta budgeten för 2016.
  9.2 Kontakta valberedningen
  – Styrelsen beslutar att Kyashi kontaktar valberedningen.
  9.3 Datum
  Styrelsen beslutar att hålla årsmöte för 2016 den 20/3 17:00-20:00
  – Kallelse måste skickas ut senast 6/3.
  – Information om motion och kandidering senast 21/2
 1. Styrelsens interna kommunikation
  Styrelsen beslutar att man skall skaffa en en facebookgrupp. Rebecca får ansvaret.

 2. Övriga frågor
  Inga övriga frågor.

 3. Nästa möte
  Styrelsen beslutar att ha styrelsemöte tisdagen den 16/2 18:00-20:00

 4. Mötet avslutas