Styrelsemöte 2006-11-18

Plats: #kvastskaft på Wotnet
Datum: 2006-11-18

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Traxy, ca 17:15.

2. Närvarande:

Angfiel
Shetani
SweetSinner
Taura-Tierno
Traxy

3. Val av mötesordförande

Taura-Tierno valdes till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare

Traxy valdes till mötessekreterare.

5. Val av mötesjusterare

Mötet beslutade att inga justerare behövde utses.

6. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

7. Föregående protokoll

Alla nu närvarande var med vid föregående möte.

8. Föreningskonto

Angfiel har varit i kontakt med ett flertal olika banker, för att se vilken som är bäst lämpad för föreningens ändamål. Styrelsen beslöt att Swedbank var den bank som passar föreningen bäst. För tillfället finns inget behov av att betala för att använda sig av betalningsmöjligheter på Internet, men om behovet skulle uppstå, så kan detta kopplas till kontot i efterhand. Hur det är med att skaffa organisationsnummer, och om man ska ansöka till SVEROK innan man skaffar det, ska Taura-Tierno undersöka och meddela i styrelsens forum.

9. Kontrakt med rollspelet Svenska Hogwarts

Taura-Tierno har sedan förra styrelsemötet varit i kontakt med en person som ska se över kontraktet. Denna person har skickat förslaget vidare till en jurist för att finslipas, men denna person har varit bortrest, så de har ej återkommit till honom än, men kommer att låta styrelsen veta så snart han får veta något ifrån dem.

10. T-shirts

Styrelsen beslutade att skjuta på denna diskussion tills själva föreningen är färdig med SVEROK-anslutningen, och under tiden hålla utkik efter olika tryckerier och erbjudanden.

11. Övriga frågor

Årsmöte och valberedning

Årsmöte ska hållas senast 31 mars 2007, så styrelsen tycker det är bra att lägga årsmötet till någon gång i mitten av mars månad. Valberedningen bör notifieras i mitten av december, så att de kan börja med sin uppgift efter det. Taura-Tierno ska undersöka vilka regler som gäller för valberedning.

Bidrag till filmkväll i Stockholm

Efter en lång diskussion så beslöt styrelsen till slut att avslå förslaget om bidrag till en filmkväll. Orsaken till detta är att eftersom vi ännu inte anslutit oss till SVEROK, så vet vi inte hur mycket pengar vi egentligen har att röra oss med nästa år. Fram tills dess att föreningen har organisationsnummer, bankkonto och SVEROK-medlemskap och vet hur mycket vi kommer att få ifrån dem, så har styrelsen beslutat att man som medlem inte kan ansöka om bidrag för IRL-träffar.

12. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till den 14 december. Tills dess ska det diskuteras i forumet om hur IRL-träffar definieras och vad som ska krävas av arrangörer för att kunna få söka bidrag ifrån föreningen.

13. Mötets avslutande

Mötet avslutades av mötesordförande Taura-Tierno.