Styrelse

RFSK:s styrelse för 2017

Ordförande: Leffe Deldén

Sekreterare: Elisabet Knutsson

Kassör: Anna-Karin Jonasson

Ledamöter: Matilda Ralmé

Valberedning: Robin Bergmark, Viktor Bengtsson

Årsmötet hölls 2017-03-26.