Möte för startande av förening

Plats: NORCO-hallen, Moa Martinsons gata, Norrköping
Datum: 2006-08-05

Närvarande: Traxy, Gaya, Arienne, miss Foxears, Angfiel, SweetSinner, Shetani, Zamora, Taura-Tierno, ylva, Joti, Admanta och Korpa.

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande

Traxy väljs till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Admanta välj till mötessekreterare.

4. Val av justerare

SweetSinner och Joti väljs till justerare.

5. Dagordningen fastställs

Mötet fastställer dagordningen.

6. Föreningen bildas

Mötet beslutar att starta en förening.
Mötet röstar för namnförslaget Kvastskaft.

7. Stadgar

Mötet beslutar att sätet ska ligga i Linköping.
Mötet beslutar att anta SVEROKs grundstadgar med undantaget att revidera stadgan Syfte till: Föreningens syfte är främst att främja Harry Potter-rollspel.

8. Medlemskap i SVEROK

Mötet beslutar att ansluta föreningen till SVEROK.

9. Medlemsavgift

Mötet beslutar att lägga medlemsavgiften på 0 kronor.

10. Verksamhetsplan

Mötet beslutar att de ska anordna en IRL-träff för spelande av Harry Potter-rollspel.
Mötet beslutar även att skriva kontrakt med ett Harry Potter-rollspel.

11. Fastställa budget

Mötet beslutar att främja Svenska Hogwarts, ett Harry Potter rollspel på Internet, genom finansiella bidrag för exempelvis hemsidekostnad.

12. Val av styrelse

Mötet väljer Traxy till Ordförande
Mötet väljer Shetani till Vice Ordförande
Mötet väljer Taura-Tierno till Sekreterare
Mötet väljer Angfiel till Kassör
Mötet väljer SweetSinner till Ledamot

13. Val av firmatecknare

Angfiel väljs till konto och firmatecknare.
Vid behov har mötet även godkänt Gaya till konto och firmatecknare.

14. Val av revisor

Mötet väljer Sparrow till revisor

15. Val av valberedning

Mötet väljer Admanta och ylva till valberedning.

16. Mötet avslutas