Kallelse till årsmöte 2018

Kallelse till Rollspelsföreningen Kvastskafts Årsmöte 2018

Datum: 31/3 2018
Tid: 17.00-20.00
Plats: Kvastskafts Årsmötesdiscord https://discord.gg/YYAbsJ3

Bli medlem!
Glöm inte att bli medlem i föreningen för i år! Det kan du göra om du följer den här länken: https://ebas.sverok.se/signups/index/5763

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av justerare tillika rösträknare
6. Godkännande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse för förra året
8. Ekonomisk berättelse för förra året
9. Revisorernas berättelse för förra året
10. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
11. Årets verksamhetsplan
12. Årets budget
13. Val av årets styrelse
14. Val av årets revisor
15. Val av årets valberedare
16. Inkomna motioner
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

Vill du kandidera till en post så hör av dig till någon av våra valberedare Robin Bergmark (Taura-Tierno) eller Viktor Bengtsson (Beryll)!

Välkommen på möte!
/Kvastskafts Styrelse