Föreningsguide

Vad är Rollspelsföreningen Kvastskaft?
Rollspelsföreningen Kvastskaft är en Sverokanstluten rollspelsförening som framförallt finns för att främja Harry Potterrollspelande och ge stöd till rollspel som vill ansluta sig. Det stödet innebär framförallt att vara en organisatorisk mellanhand mellan Sverok och rollspelen. I och med det behöver inte rollspelen lägger ner resurser på att till exempel söka bidrag och annat som krävs för att fungera som förening och istället kan fokusera på att rollspela, medan Kvastskaft gör allt sådant som krävs för att hålla igång en organisation.

Hur styrs Rollspelsföreningen Kvastskaft?
RSFK styrs av en styrelse, vilken föreningens medlemmar utser under årsmötet. Styrelsen har därefter kontinuerliga möten under verksamhetsåret. På mötena diskuteras det och beslutas kring olika förslag, frågor och eventuella problem. Styrelsen har även ansvar för att föreningens verksamhetsplan följs samt för att sköta eventuell korrespondens med Sverok.

Vad är ett årsmöte och varför är det viktigt?
Kvastskaft har sina årsmöten en gång varje år, någon gång mellan 1 januari och 31 mars. Det är styrelsen som utlyser årsmöte och bjuder in alla Kvastskafts medlemmar. Årsmötet tar upp vad styrelsen gjort under det gånga året och vad det är tänkt att styrelsen ska göra nästa år. Det är även under årsmötet som styrelsen för det kommande året utses. Anledningen till att det är så viktigt för alla medlemmar att vara med är att det är medlemmarnas största chans att vara med att påverka. Alla medlemmar får delta i alla diskussioner och rösta om allt och kan även skicka in propositioner, alltså egna förslag på saker de tycker att vi borde ta upp på årsmötet.

Liten ordlista:
Ordförande: Den som oftast leder styrelsemöten, kallar till möten och överlag har lite extra övergripande ansvar över styrelsen.
Sekreterare: Den som för protokoll på möten, alltså skriver ner det vi pratar om för att vi ska komma ihåg och andra ska kunna läsa. Håller även koll på styrelsens mejl och liknande.
Kassör: Den som sköter föreningens ekonomi
Ledamot: En person som sitter i styrelsen, men inte har något av de övriga uppdrag som nämndes här.

Skriven av styrelsen 2015.