För arrangörer

Vill du arrangera en IRL-träff?

Du kan få bidrag ifrån RSFK i så fall! Åtminstone under vissa förutsättningar, som du kan läsa om här:

För att kunna söka bidrag ifrån RSFK krävs:

  1. Träffen måste bestå av minst fem personer, varav minst en (den som är arrangör och/eller kassör) måste vara medlem i RSFK.
  2. Träffen måste ha ett tydligt Harry Potter-rollspelssyfte och måste vara helt alkohol- och drogfri.
  3. Inbjudan till träffen måste gå ut officiellt i forumet*.
  4. Träffens arrangör/kassör måste kunna visa upp en deltagarlista, budget samt kvitton till RSFK:s kassör för att kunna få ut bidrag.
  5. Fullt bidrag (kommer att specifieras senare när vi vet hur mycket vi har att röra oss med) ges för träffdeltagare som är RSFK-medlemmar. Halvt bidrag ges för träffdeltagare som är SH-medlemmar men som inte är med i RSFK. Man kan inte söka bidrag alls för träffdeltagare som inte är medlemmar i vare sig RSFK eller SH. Icke-medlemmar kan gå med i RSFK under träffen, och räknas då som RSFK-medlemmar i bidragsansökningen.
  6. Bidrag ges i efterhand, om inte särskilda omständigheter föreligger. Om bidragen har betalats ut i förskott så kan arrangören bli återbetalningsskyldig till föreningen om RSFK:s kassör upptäcker fusk eller liknande.

* SHs forum2, avdelningen Flyttnycklar. I nuläget är SH det enda HP-rollspelet som RSFK samarbetar med.

Notera att stickprovskontroller kan komma att göras bland deltagarna efter en IRL-träff, för att kontrollera att de uppgifter som inkommit i ansökningen stämmer.

En mer detaljerad guide till hur pengarna ska skötas för att kassören ska bevilja bidragsansökningar kommer att läggas upp här så snart den är skriven. Om du vill ansöka, prata med kassören.