Årsmöte 2017-03-26

 1. Mötets öppnande
  Leffe Deldén förklarar mötet öppnad 18:15. 
 2. Mötets behörighet
  Mötet anses behörigt. 
 3. Val av mötets ordförande
  Leffe Deldén väljs till mötesordförande. 
 4. Val av mötets sekreterare
  Matilda Ralmé väljs till mötessekreterare. 
 5. Val av justerare tillika rösträknare
  Ellinor Ralmé och Robin Bergmark väljs till justerare tillika rösträknare. 
 6. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkänns med följande ändringar:
  Punkt 7. Närvaro och adjungeringar läggs till 
 7. Närvaro och adjungeringar
  Mötet adjungerar in alla som inte är medlemmar med närvaro, yttrande och yrkanderätt och uppdrar mötessekreteraren att notera när en adjungerad varit närvarande.

  Närvarande:
  Ellinor Ralmé, Matilda Ralmé, Leffe Deldén, Anna-Karin Jonasson, Robin Bergmark, Hedvig Strömbom, Viktor Bengtsson, Elisabet Knutsson (anslöt under punkt 8, blev medlem under punk 9), Malin Toftefors (anslöt under punkt 17.1)

  Adjungerade:
  Morgan (anslöt under punkt 11)
  Sofia Meaden (anslöt under punkt 14, lämnade under punkt 15)
  NarianTheBear (anslöt under punkt 16) 
 8. Verksamhetsberättelse för förra året
  Länk till verksamhetsberättelsen.

  Mötet lägger verksamhetsplanen till handlingarna med följande ändringar:
  Att i andra meningen ändra “genomgående” till “omfattande”. 
 9. Ekonomisk berättelse för förra året
  Länk till den ekonomiska berättelsen.

  Mötet lägger den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
   
 10. Revisorernas berättelse för förra året
  Länk till revisorsberättelsen.

  Mötet lägger revisorsberättelsen till handlingarna. 
 11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
  Mötet ger styrelsen 2016 ansvarsfrihet. 
 12. Årets verksamhetsplan
  Länk till verksamhetsplanen.

  Mötet godkänner verksamhetsplanen med följande ändringar:
  Att stryka punkten “aktivt leta efter andra rollspel som skulle kunna tänka sig att samarbeta med Kvastskaft”. 
 13. Årets budget
  Länk till budgetförslag.

  Budgeten godkänns med följande ändringar:
  Att ändra skulder till 2210 kr och föra över resterande 290 kr till övriga kostnader.
  Att slå ihop SHiRL 2017 och Mini-SHiRL till en budgetpost som heter IRL-träffar som ska ligga på 15000 kr. 
 14. Val av årets styrelse
  Valberedningens förslag: Leffe Deldén till ordförande och Elisabeth Knutsson till sekreterare.

  Leffe Deldén nominerar Anna-Karin Jonasson till kassör.
  Ordförande, kassör och sekreterare väljs som en klump
  Mötet väljer följande:
  Ordförande: Leffe Deldén, 830527-7868
  Kassör: Anna-Karin Jonasson, 870804-3982
  Sekreterare: Elisabet Knutsson

  Matilda Ralmé kandiderar till ledamot.
  Mötet väljer Matilda Ralmé till ledamot. 
 15. Val av årets revisor
  Valberedningens har inget förslag.

  Viktor Bengtsson nominerar Hedvig Strömbom.
  Mötet väljer Hedvig Strömbom till revisor.

   
 16. Val av årets valberedare
  Valberedningen har inget förslag.

  Matilda Ralmé nominerar Viktor Bengtsson och Robin Bergmark.
  Mötet väljer Viktor Bengtsson och Robin Bergmark till valberedning. 
 17. Inkomna motioner 
  1. Proposition: Andraläsning av §16 Stadgeändring
   Länk till propositionen.

   Mötet godkänner stadgeändringen med ⅔ majoritet. 
  2. Proposition: Likabehandlingsplan som stadgebilaga
   Länk till propositionen.

   Mötet godkänner att likabehandlingsplanen läggs till som en stadgebilaga.
   Mötet lägger handlingsplanen till handlingarna som information från styrelsen. 
 18. Övriga frågor
  Inga övriga frågor. 
 19. Mötets avslutande
  Leffe Deldén förklarar mötet avslutat 20:11.